Albumy

zatvoriť

Muoj bože - Zodiak

hudba: Katarína Knechtová
text: Juraj Jirásek

Muoj Pane Bože spásy mé,
nářkom jsem žalúval Ti za dne,
ted v noci spienam ruky prázdné,
své ruky spienam k modlitbě.
Modlitba stúpá k Tobě v lkaniu,
své ucho nachyl k bědovaniu.

Muoj Bože z hlubin Ťa volám
úzkostnú modlitbu moju slyš
Ve smrti spienam ruky prázdné
ať moju prosbu vyslyšíš

Má duša syta útrapú,
muoj život přiblížil sa k prazdniu,
tam, kde jen úzkost hlasu zaznie,
tvář těch teď mám, co do jam jdú
Tam kde je tma, ač den je bílý,
jsem jak bych žádné neměl síly

Späť na albumy