Autogram

Ak máte záujem o Katkinu podpiskartu s autogramom, pošlite prázdnu obálku so známkou na adresu agentúry:

 

SUKUBA agency, s. r. o. 
Vajanského 13
080 01 Prešov